Michiko Tsuda

Yeu & Mo
video / 2007-2009

strip 1:16 min, color, sound, 2007
glass 0:38 min, color, sound, 2007
family 1:09 min, color, sound
performance : Masa Sano, Noriko Tsuda, Hotaru Tsuda, Michiko Tsuda, 2007
here there 0:57 min, color, sound, 2007
《箱の配置》
Arrangement of Boxes, 8:40 min, color, sound
performance : Kazue Ikeda, Michiko Abe, 2007
《線の配置 #01》
Arrangement of Lines #01, 4:46 min, color, sound
performance : Miwako Takano, Hinako Matsumoto, 2008
etude #02, 4:11min, color, sound
performance : Miwako Takano, Tamami Yamada, 2009
《線の配置 #02》
Arrangement of Lines #02, 4:56 min, color, sound
performance : Aya Irizuki, 2009
etude #03, 8:55min, color, sound
performance : Hanano Teshirogi, Shotaro Teshirogi, 2009