Michiko Tsuda

extra
installatiaon / 2015
Thanks to : Naoki Nomoto
Photo : Ken Kato
Exhibition : railroad siding 2015, Tokorozawa